Arbejdsopgaver

      Nedenstående er et udsnit af vores kompetencer:

  • Generelle smede- og maskinopgaver
  • Bærhøstere
  • Løfteåg til kraner (40-1000 tons)
  • Mobile forbrændingsanlæg
  • Anlæg til sortering af sten og grus
  • Transportbånd
  • Certifikat svejsning

      Special opgaver imødekommes også!